Privacybeleid

Privacyverklaring voor bezoekers van vuurkompas.nl en voor cliënten van de eenmanszaak Vuurkompas, gevestigd in Wolphaartsdijk. Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20164789

Algemeen

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.In deze verklaring wil ik graag nadere toelichting geven hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn cliënten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik.

Lees deze daarom privacyverklaring goed door, dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via: info@vuurkompas.nl

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de eenmanszaak Vuurkompas.

Doeleinden en gegevens

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

Algemene doelstelling verwerking gegevens 

Ik gebruik jouw persoonsgegevens enkel om met je contact te treden (contactgegevens), en om met je te communiceren in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan verwijder ik de gegevens 6 maanden na ontvangst. Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Behandelovereenkomst & traject voorstel op maat
Voor de healing sessie stuur ik je een behandelovereenkomst, hier vraag ik je de volgende gegevens in te vullen: Je naam ( naam van kind), geboortedatum, je contactgegevens (of in geval van een kind van vader & moeder). Ik vraag je om dit formulier uit te printen en ondertekend mee te nemen. Deze gegevens bewaar ik zorgvuldig. Ben je akkoord met het voorstel op maat dan stuur ik je deze per post voor ondertekening en ontvang hem dan terug. Één daarvan is voor jou.  Deze gegevens bewaar ik in een map in jouw persoonlijke dossier. Alleen de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving van o.a. de belastingdienst bewaar ik voor de daarvoor gestelde termijn. Deze bedraagt 7 jaar.

Versturen van nieuwsbrieven 

Als je je hiervoor akkoord hebt gegeven en jij mij jouw naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je een nieuwsbrief van Vuurkompas. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief. Voor het beheer en verzenden van nieuwsbrieven gebruik ik Mailchimp. Ik kan zien wie mijn nieuwsbrieven lezen, hoevaak, wie zich aan- en afmeld etc. Deze gegevens gebruik ik om mijn nieuwsbrieven beter af te stemmen.

Gedrag en bezoekgegevens website
Op http://www.vuurkompas.nl worden geen algemene webstatistieken bijgehouden door mijn hostingprovider. Ik kan niet zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt. Mijn website maakt geen gebruik van cookies of Google analytics.

Aanbieden van diensten
Ik gebruik jouw NAWgegevens en/of e-mailadres om contact op te nemen tijdens een traject en je te informeren over (nieuwe) diensten.

Overige doeleinden
Ik gebruik jouw NAW gegevens en/ of e-mailadres voor het versturen van facturen en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Geboortedata gebruik ik voor een leuk kaartje op een verjaardag.

Ik gebruik je telefoonnummer om contact op te nemen, telefonisch of via whatapp tijdens een traject.

Derden

Ik ben, tenzij ik een wettelijke plicht tot bekendmaking heb, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding alsmede van informatie die door jouw als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

Wanneer je klant bent van Vuurkompas heeft mijn boekhouder inzicht in jouw persoonsgegevens om de boekhouding te verwerken en controleren. Het betreft alleen de NAWgegevens en factuur- en betaalgegevens.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens aan een derde te verstrekken.

Beveiliging gegevens

Ik zorg voor voldoende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals mijn internetprovider. Om je privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat je gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur me dan een mail naar info@vuurkompas.nl Je hoort dan zo spoedig mogelijk van mij, uiterlijk binnen 4 weken. Ik controleer uiteraard wel eerst of het verzoek van jou komt.

Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/ of hoor je dit rechtstreeks van me door een bericht per e-mail.